Friday, December 4, 2009

Fernando Sena: the Father of Philippine Art Workshops

Born on 30 March 1948, the reknowned visual
artist Fernando “Nanding” B. Sena, came from a
family of humble means in Tondo, Manila. His passion
and love for art and painting first emerged
during his childhood when he would try to sketch
the drawings published in the comics and newspapers
he was then selling. Back then, he dreamed of finishing his studies to be able to give free art workshops to the people in the depressed areas.
Sena’s journey as an artist began when he learned about the free summer art
classes being offered by the Children’s Museum and Library, Inc. (CMLI). Having
shown a potential to be a visual artist, he was granted a college scholarship allowing him to obtain his degree in Fine Arts at the University of the East School
of Fine Arts in 1972.

Free Art Workshops
As a way of paying back God for the gift He had given him, this two-time winner
of the Shell art competitions held in 1967 and 1971, respectively, volunteered
to handle the CMLI summer and Saturday art classes for almost a decade,. Later
he fulfilled his dream of conducting several art workshops held in Tondo, Sapang
Palay, Bohol, Carmona, and other under privileged areas in the Philippines where
he shared his knowledge in art and painting for free.
He recently gave art workshops for our very own young parishioners, mostly
aged 7-13 years old, here in ROLP. The first two, held on 6 June and 4 July respectively,covered the basics of drawing still life and portraits. A third workshop
is being planned for September 26.

The Artist’s Personal and Social Functions
For this 61-year-old painter and father of three—Oddin, Roald, and Christine—a
painter serves two functions: personal, to paint to showcase masterpieces to the people,and social, to share knowledge in art and painting to the people. These workshops are part of his missionary work [apostolate?] and social function as an artist.
In realizing his personal function, Sena has his house surrounded with paintings
and has had his works on exhibit in such venues as Sining Kamalig, Gallery One, the
National Library, the City Gallery, the Manila Hotel, and the Philamlife Lobby.
To continue his vocation, he established Kabataang Tondo Art Group (KATAG)
and Art Discovery and Learning Foundation, Inc. (ADLFI) aiming to discover more
youngsters who have a potential to be a painter.
Sena’s favorite subjects in painting are pandesal, his trade mark; still life; nude;
toys; images and statues; and houses in the squatters’ area.
This realist painter has received numerous awards and recognitions. In 1979
he was cited as one of Ten Outstanding Manilans. For his tireless efforts in imparting his knowledge and talent as an artist to all who wish to learn and be
taught by him, he has gained the reputation of being the “Father of Philippine
Art Workshops”.
The 1995 awardee of the Araw ng Maynila’s Patnubay ng Sining strongly
believes nothing will happen if an artist keeps his expertise to himself. “Walang
mangyayari sa iyo kung ikaw lang ang uunlad. Kapag naging artist ka, ibahagi
mo ang talento mo sa ibang tao depende sa kakayahan mo. Huwag mong solohin
sa sarili mo ang mga talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon.”

by Jordeene Sheex B. Lagare and Angelli F. Tugado

EDITORYAL

Ang Media, ang Sinag at si Maria

Hindi na lingid sa ating kaalaman na isa ang “media for evangelization” sa priority agenda ng ating diyosesis--ang Diyosesis ng Cubao. Mapalad ang ating parokya dahil ‘di pa man nailulunsad ang nasabing priority agenda, mayroon nang grupong naitatag ang ating kura parokong si Fr. Ronald upang magtaguyod at tumutok para sa layuning ito. Ito ay ang Multimedia Advocates for Creative Evangelization o MACE na bahagi ng Formation Ministry. At isa nga sa mga responsibilidad ng grupong ito ay ang paglalathala ng Sinag Resureksyon, ang opisyal na pahayagan ng ating parokya.

Sa pagsulong nga ng panahon, patuloy ang pangangailangan ng mga tao ng ebanghelisasyon, kaya naman wala ring tigil ang pangangailangan para sa makabagong pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Kaya nga matagal-tagal na ring naging bahagi ang Sinag Resureksyon ng ating parokya ngunit ito ay binabago-bago lang bilang pagsabay sa mabilis na takbo ng panahon. Hindi tumitigil ang Sinag Resureksyon Staff na mapaganda pa ito at magkaroon ng mga makabuluhang artikulo na maaaring mabasa ng ating mga parokyano. Ang Sinag ay nagsisilbing isa sa mga paraan upang magkaroon ng komunikasyon ang mga tao sa buong komunidad ng ROLP. Binibigyang oportunidad ng pahayagang ito na mapalawak ang kaalaman tungkol sa ating simbahan, sa ating pananampalataya at higit sa lahat tungkol sa ating Diyos. Ang Sinag Staff o ang kabuuan ng MACE ay naniniwalang hindi dapat nating ipagkait sa mga mananampalatayang katoliko ang pagkakataong malaman ang mga nangyayari sa loob at labas ng ating parokya. Marapat lang na ipaalam sa kanila na ang ating parokya o ang buong simbahang Katolika ay hindi tumitigil sa pagkilos sa pagpapalapit ng Diyos sa mga tao.

Ngunit hindi lamang ang MACE, Sinag Staff at Formation Ministry ang may responsibilidad sa tumulong sa mga pari at madre sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang bawat isa sa atin ay dapat lang ipalaganap ito. At isa si Birheng Maria na maari nating gawing huwaran pagdating sa pagsunod at pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Kung kaya nga’t itinuturing siyang dakilang tagapagpalaganap ng ebanghelyo at unang disipulo ni Kristo. Naipakita ng ating Mahal na Birhen ang kanyang pagmamahal at pananalig sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa misyong maging ina ng Tagapaligtas. Kung kaya ngayong buwan ng Setyembre sa unang lathala ng bagong format ng Sinag Resureksyon, karamihan sa mga nilalaman nito ay patungkol kay Maria, upang lubos pa natin siyang makilala.

Nawa’y suportahan ng bawat tao ang paglalathala ng newsletter na ito sa pamamagitan ng pagbasa ng bawat artikulong nailimbag at huwag balewalain ang bawat aral at impormasyon na makukuha rito. Karapat-dapat lang din na ito ay ibahagi natin sa mga miyembro ng ating pamilya, mga kaibigan o ka-opisina. At tulad nga ng pagbibigay ng bagong mukha sa Sinag Resureksyon, sana’y mabigyan din natin ng bagong panimula o pagkakataon ang “new media” para sa mas madali at mas malawak na pagpapalaganap ng Salita ng Diyos. At katulad ng Birheng Maria, nawa’y maging instrumento tayo ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa ibang tao, ngunit maisasakatuparan lang natin ito, kung, tulad niya magiging tagapaniwala tayo ng ating Panginoong Hesukristo.

Birheng Maria: Ina ng Simbahan

Kinikilala nating mga Katoliko ang Birheng Maria bilang Ina ni Hesukristo, o Ina ng Diyos. Naganap ang pagka-ina ng Birheng Maria sa pamamagitan ng pag-oo niya sa tawag ng Panginoon na dalhin sa Kanyang sinapupunan si Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang-tao upang maganap ang pagliligtas ng tao.

Ang Simbahan naman ay ang kalipunan ng lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Itinatag ni Kristo ang Simbahan na siyang nagsisilbing sakramento o simbolo ng Kanyang presensya sa daigdig. Ang Simbahan ay kinikilala rin bilang katawan ni Kristo.
Sapagkat ang Birheng Maria ay Ina ni Kristo, at ang Simbahan ay katawan ni Kristo, malinaw na si Maria ay tunay na Ina ng Simbahan. Kaya’t ganoon na lamang ang paggalang at pagbibigay-pugay ng Simbahan sa Mahal na Birhen. Marami tayong tawag sa kanya, at ito ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanya.

Ang pagtawag kay Maria bilang Ina ng Simbahan ay nasasaad sa mga kwento sa Bagong Tipan, dahil sa matinding pagkakaugnay ni Maria sa gawaing pagliligtas ni Kristo. Pumayag siya na maging ina ni Kristo upang maipangyari ang pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan. Ang sukdulang pagmamalasakit na ito ay higit niyang naipamalas nang mapako si Kristo sa krus. Sinamahan niya si Hesus sa Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Sa pagbigkas ni Hesus kay Maria ng mga katagang “Babae, narito ang iyong anak,” ipinahayag ni Hesus ang pagka-ina ni Maria hindi lamang kay Apostol Juan, kundi pati rin sa lahat ng mga disipulo. Sa pag-akyat ng Mahal na Birhen sa langit, ipinakita ang kanyang pakikiisa sa muling pagkabuhay ni Kristo, at hangad din ng lahat ng mga nananampalataya.

Ang Santo Papa Pablo VI ang nagbigay ng tawag kay Maria bilang Ina ng Simbahan. Ipinahahayag ng katawagang ito ang damdaming Kristiyano, na kumikilala kay Maria hindi lamang bilang Ina ng Diyos, bagkus bilang sarili nating ina. Siya rin ay kinikilala bilang ina ng kaligtasan, ng buhay at pagpapala.

ni Maui Salang

Mga Sanggunian:
“Blessed Virgin is Mother of the Church.” Eternal Word Television Network, Global Catholic Network. 24 Sept. 1997; 6 Sept. 2009. Online, http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2bvm63.htm.
“Catechism of the Catholic Church - Mary - Mother of Christ, Mother of the Church.” Vatican: the Holy See. 6 Sep. 2009 . Online, http://www.made-inbet.net/archive/catechism/p123a9p6.htm.
Maas, Anthony. “Catholic Encyclopedia: The Blessed Virgin Mary.” NEW ADVENT : Home. 6 Sept. 2009. Online, http://www.newadvent.org/cathen/15464b.htm.
Morse, Kathryn. “Mary, Mother of the Church Suite101.com.” Suite101.com: Online Magazine and Writers’ Network Suite101.com. 27 Feb. 1998; 6 Sept. 2009 . Online, http://www.suite101.com/article.cfm/catholic_christianity/5708.

Will You Join BAPP?

As a campaign, the Balik-Alay sa Panginoon program aims to make the Word of God living and active in the Resurrection of Our Lord Parish.
In my capacity as a promoter, I endorse the BAPP designed to unify the parishioners in the spirituality of stewardship. This will be a big help in advancing the call of Bishop Honesto Ongtioco to a greater love for God and the Church.
It is important for us to work together to be able to help the parish attain its mission and vision. We cannot afford to sit complacently and wait for divisive events to unfold before our very eyes. There is no alternative but to be in solidarity with one another.
I strongly recommend this wonderful project to everyone as ROLP’s support to the 5-point priority agenda of the Cubao Diocese. May we all be one—this was the very prayer of Jesus Christ for his disciples and for those who eventually put their trust in Him. This is also our solemn prayer.
What do you say? Say yes to BAPP! Sali na!

by Enrico Ferrera

Balik-alay sa Panginoon Program Statement of Cash Position as of August 31, 2009

Cash balance as of July 31, 2009 PhP 172,691.26
August donations 33,690.00
Less:
Donation to the Diocese of Cubao 7,500.00
(for the celebration of the Year of the Priest)

Cash balance as of Aug. 31, 2009 PhP 198,881.26

Organization: Legion of Mary

Ang Legion of Mary ay isang kapisanan ng mga Katoliko na
sa pahintulot ng Simbahan at sa malakas na pamumuno ni Mariang
Kalinis-linisan, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Itinatag noong
7 Setyembre 1921 ni Frank Duff, tumutulong ang mga miyembro
ng kapisanang ito sa kanilang Kura Paroko sa pagtupad ng mga
ispiritwal na gawain sa parokya.

Apat na tungkulin ang dapat tandaan ng mga kasapi ng Legion at
ito ay ang mga sumusunod:
1. Palagiang pagdalo sa lingguhang pulong.
2. Pagdarasal ng Catena Legionis (Awit ni Maria) araw-araw.
3. Pagtupad ng iniatas na apostoladong gawain.
4. Paglilihim ng mga bagay na napag-usapan sa pulong.
Kilala ang mga Lehionaryo sa gawain ng paglilipat ng birhen sa
kapitbahayan (Block Rosary) at home visitation. Sa gawaing ito
iniuugnay ang iba pang mga gawain ng Legion tulad ng mga
sumusunod:
a. campaign for sacraments (mass, wedding,
baptism, confirmation)
b. Wake and Funeral Visitation
c. Sick Visitation
d. R ecruitment and Follow-up
e. Social Action
“Ang layunin ng Legion of Mary ay ang kaluwalhatian ng Diyos
at kabanalan ng mga kasapi sa pamamagitan ng panalangin at
pakikiisa sa gawain ni Maria at ng Simbahang Katolika na durugin
ang ulo ng ahas at palaganapin ang kaharian ni Kristo sa ilalim
ng pamamatnugot ng pamunuan ng Simbahan.” (hango sa Legion
Handbook sa wikang Filipino, kab. 2, p. 13 )
Nilalayon din ng mga Lehionaryo na ipalaganap ang debosyon
kay Maria sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa lahat na magdasal
ng Santo Rosaryo araw-araw at pagsasagawa ng gawain katulong
ng Kura Paroko sa kanyang Parokya.

ni Rhea Jomadiao