Friday, December 4, 2009

Fernando Sena: the Father of Philippine Art Workshops

Born on 30 March 1948, the reknowned visual
artist Fernando “Nanding” B. Sena, came from a
family of humble means in Tondo, Manila. His passion
and love for art and painting first emerged
during his childhood when he would try to sketch
the drawings published in the comics and newspapers
he was then selling. Back then, he dreamed of finishing his studies to be able to give free art workshops to the people in the depressed areas.
Sena’s journey as an artist began when he learned about the free summer art
classes being offered by the Children’s Museum and Library, Inc. (CMLI). Having
shown a potential to be a visual artist, he was granted a college scholarship allowing him to obtain his degree in Fine Arts at the University of the East School
of Fine Arts in 1972.

Free Art Workshops
As a way of paying back God for the gift He had given him, this two-time winner
of the Shell art competitions held in 1967 and 1971, respectively, volunteered
to handle the CMLI summer and Saturday art classes for almost a decade,. Later
he fulfilled his dream of conducting several art workshops held in Tondo, Sapang
Palay, Bohol, Carmona, and other under privileged areas in the Philippines where
he shared his knowledge in art and painting for free.
He recently gave art workshops for our very own young parishioners, mostly
aged 7-13 years old, here in ROLP. The first two, held on 6 June and 4 July respectively,covered the basics of drawing still life and portraits. A third workshop
is being planned for September 26.

The Artist’s Personal and Social Functions
For this 61-year-old painter and father of three—Oddin, Roald, and Christine—a
painter serves two functions: personal, to paint to showcase masterpieces to the people,and social, to share knowledge in art and painting to the people. These workshops are part of his missionary work [apostolate?] and social function as an artist.
In realizing his personal function, Sena has his house surrounded with paintings
and has had his works on exhibit in such venues as Sining Kamalig, Gallery One, the
National Library, the City Gallery, the Manila Hotel, and the Philamlife Lobby.
To continue his vocation, he established Kabataang Tondo Art Group (KATAG)
and Art Discovery and Learning Foundation, Inc. (ADLFI) aiming to discover more
youngsters who have a potential to be a painter.
Sena’s favorite subjects in painting are pandesal, his trade mark; still life; nude;
toys; images and statues; and houses in the squatters’ area.
This realist painter has received numerous awards and recognitions. In 1979
he was cited as one of Ten Outstanding Manilans. For his tireless efforts in imparting his knowledge and talent as an artist to all who wish to learn and be
taught by him, he has gained the reputation of being the “Father of Philippine
Art Workshops”.
The 1995 awardee of the Araw ng Maynila’s Patnubay ng Sining strongly
believes nothing will happen if an artist keeps his expertise to himself. “Walang
mangyayari sa iyo kung ikaw lang ang uunlad. Kapag naging artist ka, ibahagi
mo ang talento mo sa ibang tao depende sa kakayahan mo. Huwag mong solohin
sa sarili mo ang mga talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon.”

by Jordeene Sheex B. Lagare and Angelli F. Tugado

EDITORYAL

Ang Media, ang Sinag at si Maria

Hindi na lingid sa ating kaalaman na isa ang “media for evangelization” sa priority agenda ng ating diyosesis--ang Diyosesis ng Cubao. Mapalad ang ating parokya dahil ‘di pa man nailulunsad ang nasabing priority agenda, mayroon nang grupong naitatag ang ating kura parokong si Fr. Ronald upang magtaguyod at tumutok para sa layuning ito. Ito ay ang Multimedia Advocates for Creative Evangelization o MACE na bahagi ng Formation Ministry. At isa nga sa mga responsibilidad ng grupong ito ay ang paglalathala ng Sinag Resureksyon, ang opisyal na pahayagan ng ating parokya.

Sa pagsulong nga ng panahon, patuloy ang pangangailangan ng mga tao ng ebanghelisasyon, kaya naman wala ring tigil ang pangangailangan para sa makabagong pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Kaya nga matagal-tagal na ring naging bahagi ang Sinag Resureksyon ng ating parokya ngunit ito ay binabago-bago lang bilang pagsabay sa mabilis na takbo ng panahon. Hindi tumitigil ang Sinag Resureksyon Staff na mapaganda pa ito at magkaroon ng mga makabuluhang artikulo na maaaring mabasa ng ating mga parokyano. Ang Sinag ay nagsisilbing isa sa mga paraan upang magkaroon ng komunikasyon ang mga tao sa buong komunidad ng ROLP. Binibigyang oportunidad ng pahayagang ito na mapalawak ang kaalaman tungkol sa ating simbahan, sa ating pananampalataya at higit sa lahat tungkol sa ating Diyos. Ang Sinag Staff o ang kabuuan ng MACE ay naniniwalang hindi dapat nating ipagkait sa mga mananampalatayang katoliko ang pagkakataong malaman ang mga nangyayari sa loob at labas ng ating parokya. Marapat lang na ipaalam sa kanila na ang ating parokya o ang buong simbahang Katolika ay hindi tumitigil sa pagkilos sa pagpapalapit ng Diyos sa mga tao.

Ngunit hindi lamang ang MACE, Sinag Staff at Formation Ministry ang may responsibilidad sa tumulong sa mga pari at madre sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang bawat isa sa atin ay dapat lang ipalaganap ito. At isa si Birheng Maria na maari nating gawing huwaran pagdating sa pagsunod at pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Kung kaya nga’t itinuturing siyang dakilang tagapagpalaganap ng ebanghelyo at unang disipulo ni Kristo. Naipakita ng ating Mahal na Birhen ang kanyang pagmamahal at pananalig sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa misyong maging ina ng Tagapaligtas. Kung kaya ngayong buwan ng Setyembre sa unang lathala ng bagong format ng Sinag Resureksyon, karamihan sa mga nilalaman nito ay patungkol kay Maria, upang lubos pa natin siyang makilala.

Nawa’y suportahan ng bawat tao ang paglalathala ng newsletter na ito sa pamamagitan ng pagbasa ng bawat artikulong nailimbag at huwag balewalain ang bawat aral at impormasyon na makukuha rito. Karapat-dapat lang din na ito ay ibahagi natin sa mga miyembro ng ating pamilya, mga kaibigan o ka-opisina. At tulad nga ng pagbibigay ng bagong mukha sa Sinag Resureksyon, sana’y mabigyan din natin ng bagong panimula o pagkakataon ang “new media” para sa mas madali at mas malawak na pagpapalaganap ng Salita ng Diyos. At katulad ng Birheng Maria, nawa’y maging instrumento tayo ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa ibang tao, ngunit maisasakatuparan lang natin ito, kung, tulad niya magiging tagapaniwala tayo ng ating Panginoong Hesukristo.

Birheng Maria: Ina ng Simbahan

Kinikilala nating mga Katoliko ang Birheng Maria bilang Ina ni Hesukristo, o Ina ng Diyos. Naganap ang pagka-ina ng Birheng Maria sa pamamagitan ng pag-oo niya sa tawag ng Panginoon na dalhin sa Kanyang sinapupunan si Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang-tao upang maganap ang pagliligtas ng tao.

Ang Simbahan naman ay ang kalipunan ng lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Itinatag ni Kristo ang Simbahan na siyang nagsisilbing sakramento o simbolo ng Kanyang presensya sa daigdig. Ang Simbahan ay kinikilala rin bilang katawan ni Kristo.
Sapagkat ang Birheng Maria ay Ina ni Kristo, at ang Simbahan ay katawan ni Kristo, malinaw na si Maria ay tunay na Ina ng Simbahan. Kaya’t ganoon na lamang ang paggalang at pagbibigay-pugay ng Simbahan sa Mahal na Birhen. Marami tayong tawag sa kanya, at ito ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanya.

Ang pagtawag kay Maria bilang Ina ng Simbahan ay nasasaad sa mga kwento sa Bagong Tipan, dahil sa matinding pagkakaugnay ni Maria sa gawaing pagliligtas ni Kristo. Pumayag siya na maging ina ni Kristo upang maipangyari ang pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan. Ang sukdulang pagmamalasakit na ito ay higit niyang naipamalas nang mapako si Kristo sa krus. Sinamahan niya si Hesus sa Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Sa pagbigkas ni Hesus kay Maria ng mga katagang “Babae, narito ang iyong anak,” ipinahayag ni Hesus ang pagka-ina ni Maria hindi lamang kay Apostol Juan, kundi pati rin sa lahat ng mga disipulo. Sa pag-akyat ng Mahal na Birhen sa langit, ipinakita ang kanyang pakikiisa sa muling pagkabuhay ni Kristo, at hangad din ng lahat ng mga nananampalataya.

Ang Santo Papa Pablo VI ang nagbigay ng tawag kay Maria bilang Ina ng Simbahan. Ipinahahayag ng katawagang ito ang damdaming Kristiyano, na kumikilala kay Maria hindi lamang bilang Ina ng Diyos, bagkus bilang sarili nating ina. Siya rin ay kinikilala bilang ina ng kaligtasan, ng buhay at pagpapala.

ni Maui Salang

Mga Sanggunian:
“Blessed Virgin is Mother of the Church.” Eternal Word Television Network, Global Catholic Network. 24 Sept. 1997; 6 Sept. 2009. Online, http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2bvm63.htm.
“Catechism of the Catholic Church - Mary - Mother of Christ, Mother of the Church.” Vatican: the Holy See. 6 Sep. 2009 . Online, http://www.made-inbet.net/archive/catechism/p123a9p6.htm.
Maas, Anthony. “Catholic Encyclopedia: The Blessed Virgin Mary.” NEW ADVENT : Home. 6 Sept. 2009. Online, http://www.newadvent.org/cathen/15464b.htm.
Morse, Kathryn. “Mary, Mother of the Church Suite101.com.” Suite101.com: Online Magazine and Writers’ Network Suite101.com. 27 Feb. 1998; 6 Sept. 2009 . Online, http://www.suite101.com/article.cfm/catholic_christianity/5708.

Will You Join BAPP?

As a campaign, the Balik-Alay sa Panginoon program aims to make the Word of God living and active in the Resurrection of Our Lord Parish.
In my capacity as a promoter, I endorse the BAPP designed to unify the parishioners in the spirituality of stewardship. This will be a big help in advancing the call of Bishop Honesto Ongtioco to a greater love for God and the Church.
It is important for us to work together to be able to help the parish attain its mission and vision. We cannot afford to sit complacently and wait for divisive events to unfold before our very eyes. There is no alternative but to be in solidarity with one another.
I strongly recommend this wonderful project to everyone as ROLP’s support to the 5-point priority agenda of the Cubao Diocese. May we all be one—this was the very prayer of Jesus Christ for his disciples and for those who eventually put their trust in Him. This is also our solemn prayer.
What do you say? Say yes to BAPP! Sali na!

by Enrico Ferrera

Balik-alay sa Panginoon Program Statement of Cash Position as of August 31, 2009

Cash balance as of July 31, 2009 PhP 172,691.26
August donations 33,690.00
Less:
Donation to the Diocese of Cubao 7,500.00
(for the celebration of the Year of the Priest)

Cash balance as of Aug. 31, 2009 PhP 198,881.26

Organization: Legion of Mary

Ang Legion of Mary ay isang kapisanan ng mga Katoliko na
sa pahintulot ng Simbahan at sa malakas na pamumuno ni Mariang
Kalinis-linisan, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Itinatag noong
7 Setyembre 1921 ni Frank Duff, tumutulong ang mga miyembro
ng kapisanang ito sa kanilang Kura Paroko sa pagtupad ng mga
ispiritwal na gawain sa parokya.

Apat na tungkulin ang dapat tandaan ng mga kasapi ng Legion at
ito ay ang mga sumusunod:
1. Palagiang pagdalo sa lingguhang pulong.
2. Pagdarasal ng Catena Legionis (Awit ni Maria) araw-araw.
3. Pagtupad ng iniatas na apostoladong gawain.
4. Paglilihim ng mga bagay na napag-usapan sa pulong.
Kilala ang mga Lehionaryo sa gawain ng paglilipat ng birhen sa
kapitbahayan (Block Rosary) at home visitation. Sa gawaing ito
iniuugnay ang iba pang mga gawain ng Legion tulad ng mga
sumusunod:
a. campaign for sacraments (mass, wedding,
baptism, confirmation)
b. Wake and Funeral Visitation
c. Sick Visitation
d. R ecruitment and Follow-up
e. Social Action
“Ang layunin ng Legion of Mary ay ang kaluwalhatian ng Diyos
at kabanalan ng mga kasapi sa pamamagitan ng panalangin at
pakikiisa sa gawain ni Maria at ng Simbahang Katolika na durugin
ang ulo ng ahas at palaganapin ang kaharian ni Kristo sa ilalim
ng pamamatnugot ng pamunuan ng Simbahan.” (hango sa Legion
Handbook sa wikang Filipino, kab. 2, p. 13 )
Nilalayon din ng mga Lehionaryo na ipalaganap ang debosyon
kay Maria sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa lahat na magdasal
ng Santo Rosaryo araw-araw at pagsasagawa ng gawain katulong
ng Kura Paroko sa kanyang Parokya.

ni Rhea Jomadiao

Monday, October 19, 2009

KILALANIN NATIN SILA

nina Rhea Jomadiao at Angeline Papa

GUEST PRIEST

Narinig Na ba ninyo ang pangalang Fr. Noi? Nakadalo na ba kayo sa misa na siya ang namuno? Siya si Fr. Aniceto Ampoyas Paciente III, ang ating bagong resident guest priest.

Siya ay pangatlo sa limang anak nina Antonio at Anita Ampoyas Paciente; ipinanganak noong Enero 28, 1971. Nag-aaral siya sa Malaya Elementary School at Notre Dame of Surala. Kumuha siya ng Pilosopiya sa Seminaryo Mayor Recoleto sa Baguio City at nagpatuloy ng pag-aaral ng Theology sa Seminaryo ng St. Vincent. Naordinahan siya bilang pari noong 11 Nobyembre 2001 at unang naglingkod bilang pari sa isa sa mga parokya ng Carcar, Cebu. Nalipat siya sa Diyosesis ng Cubao noong 17 Hulyo 2008 at naglingkod sa Transfiguration Parish, sa Cubao at sa St. Paul the Apostle Parish sa Timog. At noong ika-21 ng Hulyo, pormal siyang nagsimula ng paglilingkod sa ating parokya bilang resident guest priest.

Hilig ni Fr. Noi ang magbasa at manood ng paborito niyang sports, ang basketball. Bilang pari, masaya siya na nakakapagpangaral, nakapagbibigay ng tulong pang-ispiritwal at sakramento, at nagiging instrumento ng Diyos. Napansin niya na ang mga tao sa ating parokya ay aktibo at may pagmamahal sa simbahan. “Sana ay lumalim pa ang inyong pananampalataya, pagkilala, pagpapahalaga at pagmamahal sa ating Diyos”, ang mensahe niya sa mga taga-Paltok.


PARISH SECRETARY
Ang bagong sekretarya ng ating parokya ngayon ay si Ma. Venus Demeterio-Lapera. Siya ay naninirahan sa Commonwealth, Quezon City. Nag-aral siya ng elementarya at sekundarya sa Paaralan ng Bagong Silangan at nagtapos ng B.S. Computer Science sa Asian College of Science & Technology sa Quezon City. Magdiriwang siya ng kanyang kaarawan sa darating na December 12.

Siya ang humalili sa ating dating parish secretary na si Ms. Lalaine Ferniz na naninirahan na ngayon sa probinsya.

PPCRV CORNER (PARISH PASTORAL COUNCIL FOR RESPONSIBLE VOTING)

Eleksyon na! oras na para makialam!

ORAS na para makialam! oras na para manindigan! Maraming nagsasabi, “Bakit pa boboto, parepareho naman ang mga kandidato. Mangangako pero mapapako. gagamitin lang ang taxes ng mga Pilipino para magpayaman. Wala nang pag-asa”. Pero hindi totoong wala nang pag-asa. Meron, kung makikialam ka. Meron, kung maninindigan ka at magiging instrumento ng pagbabago. May pag-asa kung gagamitin mo ang iyong boto sa mabuting paraan.

Huwag tayong magpadala sa sinasabi ng iba na “walang mangyayari diyan”. isipin mo na lang kung ganon tayong lahat mag-isip! Talagang walang mangyayari! Pero sa totoo lang, ang bawat boto ay makapangyarihan. Kaya nitong baguhin ang isang bansa. isipin mo na lang kung 50 milyong botong may paninindigan ang magsama-sama, ayos na ang Pilipinas. Di nga ba, kaya binibili ito ng mga corrupt na kandidato? Ang mga ganitong mandarayang kandidato ang mga hindi dapat iboto dahil umpisa pa lang, sila ay mga kaaway na ng bayan. Huwag na huwag mong ibenta ang boto mo. Para mo na ring binenta ang kaluluwa mo. Pero meron kang integridad at paninidigan, di ba? Sabihin mo at maniwala ka, ibang klaseng Pilipino ako. Isang Pilipinong hindi ipagbibili ang kinabukasan ng aking bansa, at ang kinabukasan ng aking pamilya. isang Pilipino na marunong makialam sa isang mahalagang pagdedesisyon ng buong sambayanan. isang Pilipinong may pag-asa, may paniniwala na hindi pa huli ang lahat para sa Pilipinas. Kaya nating bumangon, kaya nating magbago kung gugustuhin natin.

Gaano ba talaga kahalaga ang iyong boto? Hindi lang ito obligasyon bilang isang Pilipino, at hindi ito “pakiki-uso.” Hindi lang ito pagreregister, pagpila sa voting centers, lapis at papel, indelible ink sa daliri. Ang boto mo ay boses mo. ito ay pagkakataong patunayan sa sarili na may karapatan kang magsalita, mag-isip at pumili nang maayos. Ang boto mo ay pagkatao mo. Ang boto mo ay dangal at lakas mo na pantay kahit kanino. isang tao, isang boto! At kung lahat tayo ay boboto, maipaparating natin ang saloobin ng nakakaraming Pilipino, ang majority.

Hindi lahat ng mga kandidato corrupt. Hindi lahat makasarili. Hindi lahat mandaraya. May mga kandidato pa ring mabuti. May mga kandidato pa ring sumusunod sa Diyos. At may paraan para malaman mo kung sinu-sino sila. Suriing mabuti ang kanilang mga plataporma, at ang kanilang mga track record. Pag-aralan kung talaga bang binibigyan nila ng halaga ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Maliban dito, mababasa rin sa Biblia ang mga katangiang gagabay sa iyo sa pagpili ng matuwid at matapat na kandidato na iyong iboboto sa eleksyon 2010.

Source: Sino ang dapat Iboto sa Eleksyon 2010, PPCRV Flyer

Monday, September 28, 2009

Dear Father

Bakit marami ang tawag kay Mama Mary?

-Justine Angsantos

---

Dear Justine,

Maganda ang tanong mo Justine. Hindi ba ang isang tao kung mayroong kabutihang nagagawa sa kanyang buhay at para sa kapwa ay kadalasan binibigyan ng tawag? Halimbawa: si Cory Aquino—ang ina ng demokrasya; si Manny Pacquiao—ang pambansang kamao; si Lorenzo Ruiz—ang unang santong martir ng Pilipinas; at marami pang iba. Gayundin naman kay Mama Mary, marami ang tawag o taguri sa kanya dahil sa kanyang matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Ang mga taguring ito ang nagpapakita na malapit si Maria sa atin. Laging kasama si Mama Mary sa paglalakbay ng bayan ng Diyos, pang-araw-araw na buhayng mga pamilya, pagsubok, at sa ating mga pangangailangan. Ngunit dapat din nating tandaan: bilang katuruan ng Simbahang Katoliko, na ang lahat niyang taguri ay tumutukoy lamang sa iisang tao—kay Birhang Maria—at walang kompetisyon sa iba’t ibang tawag sa kanya. Lahat ng ito ay pantay-pantay lamang ang turing. Ang mga ito ay patunay lamang na may malapit na kaugnayan si Maria sa buhay natin.

Bigyan kita, Justine, ng ilang mga tawag kay Mama Mary (sanggunian: ang librong “...at naroon ang Ina...” pag-aaral tungkol sa Mahal na Birhen ni Msgr. Leandro N. Castro):

Bilang pribilehiyo
 • Ina ng Diyos (Mother of God)
 • Ipinaglihing walang sala (Immaculate Conception)
 • Birhen (Virgin)
 • Iniakyat sa Langit (Assumption)

Mga piling titulo ni Mama Mary
 • Reyna ng Mundo
 • Reyna ng Kabanal-banalang Rosaryo
 • Reyna ng mga Apostol
 • Ina ng Laging Saklolo
 • Ina ng Mabuting Kahatulan
 • Inang Nagdadalamhati
 • Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo
 • Our Lady of the Rule
 • Mary, Help of Christians

Ilang mga debosyon kay Maria sa Pilipinas
 • Mahal na Birhen ng Antipolo
 • Mahal na Birhen ng Manaoag
 • Mahal na Birhen ng Peñafrancia
 • Reyna ng Kapayapaan
 • Reyna ng mga Bulaklak

Mga lugar ng pagpapakita (aparisyon) ni Maria:
 • Guadalupe
 • Rue du Bac (Mapaghimalang Medalya)
 • Lourdes
 • Fatima

Sana nakatulong sa iyo, Justine, ang sagot kong ito sa iyong katanungan. Alam mo ba na ang pinakamahalag sa lahat ng sinabi ko sa iyo, ay tayo bilang mga katoliko ay magkaroon nawa ng malalim na debosyon kay Mama Mary. Samahan mo pa ito ng pagmamahal at pagtutulad sa kanyang mga mabuting pamumuhay, siguradong nasa mabuti kang landas. Sino ba namang mabuting ina ang magtuturo sa kanyang anak ng masamang bagay, wala di ba?

Ipagdasal at gabayan ka nawang lagi at ang bansang Pilipinas ni Mama Mary tulad ng ginawa niya kay Hesus.

Fr. Ronald

Thursday, September 24, 2009

DIWA NG PAROKYA COLUMN

Moved by Mass Songs
by Claude Lucas C. Despabiladeras

At times during masses, I marvel at the message, theme and literary merits of certain songs whenever I read their lyrics projected on the white screen behind the commentator’s podium. On occasion, as I desperately try (to no avail) to sing in tune with our ROLP Choir, who always gives whatever song they have in their repertoire a superbly moving rendition, I end up reflecting on my own actions and life in general. Such is the effect of certain mass songs on me (and I am sure, on many others, too). What’s more, I have also been inspired to compose a song.

Some weeks ago, the inspiration that I had been waiting for (for about a year, actually) finally kicked in, and so I wrote a poem. The sentiments expressed in my composition are drawn from my own experiences and feelings, my musings, readings (mostly essays by the youth), and conversations with other people.
After reading my piece, Father Macale suggested that I contribute it to this Sinag issue. So it is exactly that—my offering —which follows this paragraph. Since most of the people who have also previously read it told me that they could relate to it one way or another, I will leave it open for the reader’s —your —interpretation. Here is…

RETURNING TO MY LORD

‘Twas the easy road, I thought, I was drawn to that direction.
Although it was wrong, I gave in to the temptation.
I heard His voice calling, but I covered both my ears.
I ran away, I disobeyed, despite His flowing tears.
I braved that cold and lonely path not knowing where to go.
I thought there was no turning back, but I felt really low.
So when I stopped in all that darkness, admitting I was lost.
I cried and then ran back to Him, regretting what I’ve caused.
Stay with me, Lord, be with me every minute, every day.
Stay with me, keep me Yours, don’t ever let me go astray.
I realized I hurt You so when I ignored Your call.
Can’t do it on my own, I need You badly after all
So reach out Your hand again
I’m sorry now, returning now
I’m here, knowing that I can
I’m humbled now, ready to bow
Before Your greatness, Lord
To You alone, my Lord.
I hear Your voice calling, I hear it loud and clear.
I’ll do Your ways, I will obey, for You I will be here.
I’m with You, Lord, I’m with You every minute every day
I cling to You, I’m truly Yours, with You forever I stay.

__

Dakilang Ina
ni Leslie Mendezabal


Ano itong aking nakikita
Maamong mukha na kaaya-aya
Masarap pagmasdan
‘Di nakakasawa.
Tulad ng iyong mga gawa
Noong ika’y nasa lupa
Pagiging ina
Sa lahat ng madla.
Opo ina, ikaw nga ay dakila
Sa pinamalas mong pambihira
Pagmamahal, pagkalinga
Sa anak ng lumikha.
Hirap, sakit, at dusa
Sa iyong mga mata
Ang siyang nakita
Subali’t ina, ito’y iyong kinaya.
Kung kaya’t , sa’yo
Kami ay dumadalangin
Pagiging ina
Sa ami’y isalin.


Diwa ng Parokya column welcomes readers to send in their essays, poems, songs, comic strips, short stories , etc. about the Catholic religion, parish life, spirituality, or any related topic.

Tuesday, June 2, 2009

Dear Father,

Kasalanan po ba ang hindi magfasting and abstinence?

-Jena, 10 yrs. old & Gracia, 14 years oldJena and Gracia,

Ang mga taong nais mag-fasting o abstinence ay may age bracket mula 16-60 taong gulang maliban sa mga maysakit, buntis at matanda na. Kung hindi kayo sakop ng age bracket, maaari ring hindi ito gawin. Ngunit hinihikayat din ang mga batang tulad ninyo na gawin ang mga ito kahit wala pa kayo sa tamang edad.

Isinasagawa ito ng mga mananampalatayang Katolikong tulad natin tuwing Ash Wednesday at Good Friday upang madisiplina ang sarili. Kapag nagawa ito, mas makakayanan nating iwasan ang mga maling gawain dahil nagtagumpay tayong disiplinahin ang sarili. Ito rin ay pagkontrol sa sarili sa paggawa ng mga kasalanan. At pamamaraan ito upang mas mapalapit tayo sa Panginoon.

Fr. Ronald


*Ang DEAR FATHER ay magiging isang regular na kolum ng Sinag Resureksyon. Kung may nais itanong kay Fr. Ronald tungkol sa pananampalatayang Katoliko, maaaring mag-email ng katanungan sa rolp.mace@gmail.com o maaari ring i-post sa ROLP website o ihulog sa kahon na nasa labas ng simbahan na may label na DEAR FATHER.

43rd World Day of Communications

Tuwing Ascension Sunday ipinagdiriwang din ang World Day of Communications. At bago sumapit ang araw na ito nagpapapalabas ng mensahe ang Santo Papa ukol sa napiling tema kung saan ngayong taon ang tema ay “New Technologies, New Relationships: Promoting a Culture of Respect, Dialogue and Friendship”.

Sa panahon ngayon kailangan ng simbahan na gumamit ng bagong teknolohiya sa pagpalaganap ng Ebanghelyo upang makasagot sa matinding pangangailangan na ang tao ay dapat makarinig ng Salita ng Diyos. Kaya naman dito sa ating parokya ay mayroong Multimedia Advocates for Creative Evangelization o MACE sa kadahilanang ito. At ang mga miyembro ng MACE ay hindi dapat tumigil sa paghahanap ng paraan upang lalong mailapit sa lahat ng uri ng tao ang Ebanghelyo. At ang mensahe ng Santo Papa ay patuloy na magiging hamon sa amin para sa pagtupad ng responsiblidad na ito.

Dapat lang isaalang-alang na ang komunikasyon ay isang two-way process. Hindi lang dapat ang simbahan ang laging nagbibigay ng impormasyon. Kailangan din nitong pakinggan ang gustong sabihin ng kanyang mga parokyano. Isang paraan ng paghikayat ng pagkakaroon ng komunikasyon ay ang hayaan ang mga tao na magpahayag din ng impormasyon. Ang komunidad ay dapat may input din para sa ikatatagumpay ng isang parokya. Nagbibigay ito ng implikasyon na dapat nating respetuhin at pakinggan ang mga tao. Kaya naman hindi rin lang puro galing o talino ang kailangan sa paghahatid ng impormasyon, ngunit higit sa lahat, kailangan ang mga miyembro ng MACE ay mayroon ding gabay ng Espiritu Santo.

Ang mga sumusunod na artikulo ay ang mga opinyon at tugon ng mga kapwa ko MACE members sa hamon na hatid ng mensahe ng ating Santo Papa.

-Joy dela Cruz


It is evident that we are in the age of technology; that we are living in a digital world. In this regard, how can the Church utilize such resources to reach out and evangelize to peoples? In response to this, Pope Benedict XVI sends out a message about the 2009 World Day of Communication. The message conveys that the gifts of knowledge and information at our fingertips can be very effective ways of communicating with one another irregardless of distance, race, culture and religion. But these gifts can easily be tainted, abused and misused. That is why we, Christian believers and followers, are challenged to promote respect, dialogue and friendship; to encourage, specially the youth, to bring the witness of their faith through effective socialization in the various means of media and communication.

In response to the Pope’s challenge, (1) the Diocese of Cubao included evangelization through multimedia as part of the five-point priority agenda; and (2) our parish, the Resurrection of our Lord Parish (ROLP) have formed an organization, the Multimedia Advocates for Creative Evangelization (MACE) to cater to information technological needs. MACE is given a massive task to bring down to the community the Christian faith. For the past three years, MACE has already put into place programs that make use of technology to reach out to our community.

MACE is visible through the DLP projector operators in every Sunday mass, the frequent publication of SINAG RESUREKSYON (the parish’s official newsletter), digital capture of special events, publication of the souvenir program and sales of souvenir items and the worldwide web, www.rolppaltok.co.cc. These are just a glimpse of what technology can bring to our community, a tip of the iceberg, so to speak. But, I believe we can still strengthen this small and humble organization. I personally would highly encourage the use of the worldwide web as means of reaching out and evangelization. There must be constant updates on the website. A catechetical message or a homily related to Sunday gospels are bonus points for the website. Also, since MACE is part of the Formation Ministry, I envision scheduled film showing for children and for teenagers. A 15 to 30 minute film show with a bit of catechetical work can be an effective way teaching. These are just one or two of the many means of empowering communication and evangelization in our Paltok community. Go Amazing MACE!

–Maan Paragas


Bilang isang MACE member, ang mensahe ng ating Santo Papa ay isang hamon para sa ating lahat upang gamitin natin ang makabagong teknolohiya sa makabuluhang paraan at ito ay ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Nawa ay maging lakas at sandata natin ang mensahe ng ating Santo Papa upang mas dumami pa ang taong maglilingkod at sasampalataya sa Diyos. Huwag sanang gamitin ang media sa masama katulad ng pornograpiya at maling pagbabalita. Maging mensahero tayo ng ating Panginoon. Go MACERS!

-Rhea Jomadiao


N
ew technologies have caused a lot of changes in our everyday lives especially in improving communication and human relationships. Because of it, we can communicate easily and fast to our loved ones, and strengthen human relationships through e-mails, social networks, cellphone, and the like. If not for the benefits of these new technologies, we still live a life full of hassles and difficulties. Marahil walang MRT o LRT na nagpapabilis sa pagpunta natin sa iba’t ibang lugar; wala ring telepono, cellphone o internet na maaaring magamit sa pakikipag-usap sa tao; at wala ring computer, fax machine o printer na nagpapabilis at nagsasa-ayos ng mga gawain sa opisina.

This is really a great gift for humanity and we, especially those who are serving in the church, must maximize the benefits it brings to us to enlighten everyone with the Word of God. Good thing the Diocese of Cubao has included in its 5-point priority agenda utilization of media in evangelization. Way ahead of this, our parish through the leadership of Fr. Ronald created an IT group (the Multimedia Advocates for Creative Evangelization or MACE) that will explore all possible means of proclaiming the Good News to the parishioners through different high tech gadgets like DLP projector and computer.

My fellow servants of the Lord, let us help the Pope to promote a culture of respect, dialogue, and friendship to everyone most especially to the people who are in need of our help and affection. Let us share His goodness to all through the use of modern technology.

Siguro kung buhay pa si St. Paul hanggang ngayon, ang Patron Saint ng MACE, high tech na rin siya sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos.

-Jordeene Sheex Lagare


I must say that as a Catholic, it is very touching to hear a Christian leader addresses the benefits and challenges of responsible media.

Pope Benedict is absolutely correct in what he shared in his message. He addresses the digital generation and offers us all the ideas of how to use new technologies for the good of everybody. There are many practical benefits of the new media and technologies that the Pope gave, he points out that the digital communication ultimately reflects our fundamental human desire to relate to each other.

Pope Benedict encourages us all to be a good example to others in promoting the culture of respect, dialogue and friendship. We must always value and keep the importance of communication especially in our community nowadays.

-Kristine Joy Aquino


Back in the days when telegrams were the fastest means of sending urgent messages, words cost like gold. Telegram sentences made up of carefully chosen and counted words were separated by the trademark STOP. It didn’t take long before telegraphic transfers were taken over by pagers or beepers, then by analog cellular phone calls, then by the digital mobile phones and now by digital video phones. Who would have known then that the system of sending messages via computers, once used only in top-secret military operations, would spread rapidly to offices, schools, businesses, and homes to replace “snail mail”? Telegrams are now things of the past; we now have short messages or what we call “texts.” Nowadays, you hardly can find anyone who still refers to the “web” as the spiders’ habitat and to “surfing” as a water sport.

Indeed, the world of digital technology has enabled high-speed transmission of messages that have forged friendships, giving the very young and the young-at-heart access to information and knowledge across this whole “wired” world. It has never been easier and more convenient to maintain contacts and family ties, so important especially for Filipinos overseas. The Holy Father is right on target in saying how digital communication technology “responds to a fundamental desire of people as human beings to communicate and relate to each other.” People need to stay connected and through friendships, grow and develop as persons.

Digital communication technology also has its risks and hazards, as the Holy Father is sharp to point out. Fleeting, shallow friendships (with one click it is so easy to “add” as well as “delete” a contact) can dominate relationships marked respect, understanding and genuine care. That the technology could create an “obsession with virtual, rather than real, connectedness” is always possible. More and more young people are taking to texting and online chatting or networking like fish to water with their “almost spontaneous affinity for the new means of communication.” When they discover that distance is no excuse for not keeping in touch with friends, mobile phones become prized possessions young people can’t leave home without. The old-fashioned telephone, now dubbed as “landline,” used to pin us down to a particular place. Nowadays, people are always moving, on the go. With mobile phones, one can still connect with people even as they move. No wonder “wireless landline” phones are gaining usefulness. With the technology’s “undoubted capacity to foster contact between people,” people are no longer isolated from each other. Yet in a way, some people become isolated from real social or face-to-face interaction.

What does the Holy Father mean when he enjoins those who are well-versed with digital technology to proclaim the Gospel and bear witness to the faith? St. Paul, the Apostle, whose jubilee we are celebrating in this Pauline Year, wrote many letters and epistles as his own way of witnessing to Christ’s life, teachings and enduring love for each one of us. Fr. Ronald, our parish priest, once said that if St. Paul, were alive today, you would see him walking around with a laptop, looking for a “hotspot” to get connected and “blog” his thoughts and teachings to the Corinthians, Romans, and Galatians. When Christ told his remaining eleven apostles before his Ascension to “go out all over the world and preach the gospel to the whole of creation,” he might as well have anticipated the rich potential of the worldwide web to do just that.

Proclaiming the Gospel, for me, means two things. One, it is to bring the Word of God expressed in many forms, closer to people. Once in a while, inspirational text messages quoting passages from the Bible can really lift up tired souls or clear troubled minds. But let us spare each other messages that warn of misfortunes and evils that will befall anyone who ignores or refuse to send the same message to at least 30 other unsuspecting mobile phone contacts. The web has a wealth of resources on the lives of the saints, reflections on gospel readings, prayer guides, and so forth, if only one makes time for them. And here in our own parish there are services done by young and enthusiastic users of digital technology to help people participate more actively in Mass by having the songs sung and prayers recited magnified twenty-fold via computers and DLP projectors (making the Manila paper, transparencies, and overhead projectors quite obsolete). This is a big help also to make the Mass songs and responses really sink in.

Spreading the Gospel also means witnessing it in our own lives in the quality, sincerity and depth of our friendships and care for one another. In reminding us of the need to also “focus on the quality of the content that is put into circulation” using digital communication technology, the Holy Father also urges us to use technology responsibly. Thanks to the gadgets and equipment we have at our disposal, we are to herald the Gospel of Christian love built on respect and care for the person at the other end of the phone line, the recipient of our text messages, the surfer or fellow blogger on the web seeking truth and guidance, fellow churchgoers seeking the solace and grace of prayers said communally and even friends outside of our circle of contacts for whom mobile phones are an unaffordable luxury. “Loads” to send messages and make voice calls may now be cheaper these days, with all those “unli” promos galore. But as in the days of telegrams, words are still as expensive as gold. They must be carefully used to communicate only what we truly mean to say to persons sincerely respected and cared for, as created in God’s image. Let us use the technology to reach out to people in “all the ends of the earth,” especially the “disadvantaged and the vulnerable,” that through our acts of concern for them and words of consolation and hope, they may feel that God has not forsaken them.

-Angelli F. Tugado

May Flower Devotion nasa Kawan na!

nina Rhea Jomadiao & Tess Barro


Inilunsad na ang “May Flower Devotion sa Kawan” noong Mayo 2 kung saan sabay-sabay na nagdasal ng rosaryo ang mga bata mula sa iba’t-ibang kawan at ginanap din ang pagbabasbas ng iba’t ibang imahe ng Inang Maria na ginagamit sa Pagdalaw ni Maria sa Pamilya o Block Rosary ng LOM at MSK. Opisyal naman itong sinimulan sa bawat kawan noong Mayo 4. Araw-araw itong ginaganap mula 2:30 hanggang 5:00 ng hapon. Pagdating naman ng Sabado, ang lahat ng bata mula sa iba’t ibang kawan ay nagtitipon sa loob ng simbahan upang mag-rosaryo at manood ng video ng kwentong may aral. Tuwing Linggo, ang mga bata ay hinihikayat na magsimba sa ika-4:00 ng hapon.

Ang May Flower Devotion ay ginaganap na sa ating simbahan taun-taon, layunin nito na mapalapit ang mga bata sa Mahal na Birheng Maria. Ang mga bata ay tinuturuan ng iba’t ibang aralin ukol sa misteryo ng Santo Rosaryo at nag-aalay ng bulaklak o kaya naman ay sulat na naglalaman ng kahilingan o nangangako kay Mama Mary na mag-aaral mabuti o tutulong kay Nanay sa paglilinis ng bahay habang bakasyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ito ay isinasagawa ng ating parokya ng sabay-sabay sa siyam na kawan. Ito ay bilang pagtugon ng ating parokya sa unang “priority agenda” ng Diyosesis ng Cubao— ang Pagpapalakas ng Parokya sa pamamagitan ng aktibong Basic Ecclesial Communities o mas kilala sa atin bilang Munting Simbahang Kapitbahayan.

Hindi naging madali ang naging pagpapatupad ng gawaing ito, ilang pagpupulong din ang isinagawa upang mapag-isipan at planuhin kung paano ito gagawin sa bawat kawan. Una ay naghanap ng mga student catechists at nagkaroon ng seminar noong Abril 18 at 25, at demo naman noong Abril 27 at 30 sa pangunguna ng Formation Ministry kasama ang LOM sa pakikipagtulungan ng MSK at MPS.

Dahil dito sa gawaing ito, ipinatupad ni Fr. Ronald ang “adopt-a-kawan” kung saan ang mga organisasyon ay namili mula sa siyam na kawan kung sino ang susuportahan nila. Ang mga miyembro ng organisasyon ng ating simbahan ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa pagkain at gamit ng mga bata at tumutulong din sila sa pag-aasikaso ng aktibidad na ito. Malaki ring bahagi nito ay ang mga kawan leaders na siyang gumaganap na tagapag-ugnay ng kawan, organisasyon at ng Formation Ministry. Sila rin ang masigasig na naghanap ng lugar sa kanilang kawan na pagdadausan ng nasabing gawain. Tumulong din ang ilang mga residente ng kada kawan sa ginaganap na pagpapakain sa mga bata bawat araw. Malaking tulong din ang Sunday Second Collection simula May 3-17.

Noong nakaraang taon, umaabot sa 80 bata ang nag-aalay kay Maria bawat araw sa simbahan. Ngunit ngayon, umabot na ito sa mahigit 200 bata kada araw ang natuturuan ng mga inihandang aralin at nakakapag-alay sa Inang Maria.

Ang ganitong gawain ay patuloy na isasagawa upang patuloy na magkaroon ang mga kabataan ng paghuhubog espiritwalidad at makatupad sa hamon na pagpapanibago ng ating simbahan.

Wednesday, March 4, 2009

Diocesan Pastoral Plan

Miyerkules de Sinisa: Tawag sa Pagbabalik-loob

ni Maui L. Salang

Ang Miyerkules de Sinisa, o Ash Wednesday sa Ingles, ay ang unang araw ng kuwaresma. Sa taong ito, ang pagdiriwang na ito ay magaganap sa Pebrero 25.

Dalawang termino ang nabanggit sa unang pangungusap: Miyerkules de Sinisa at Kuwaresma. Ang Kuwaresma ay panahon ng pagbabalik-loob, pagninilay at pangilin upang tayo ay maging handa sa muling pagkabuhay ni Kristo, nang matanggap natin ang kaligtasan.

Gaya ng pagbabalik-loob ng mga taga-Nineveh (Jonah 3: 5-8), ang ating mga noo ay pinapahiran ng abo upang magpangumbaba ang ating mga puso at paalalahanan tayo na ang buhay sa mundo ay may hangganan.

KASAYSAYAN
Ang pagpapahid ng abo ay mula sa isang seremonya na maaaring nagsimula noong ika-8 siglo. Tuwing araw na ito, ang mga mananampalataya ay inaanyayahang lumapit sa altar bago magsimula ang misa, habang ang pari, na inilulubog ang kanyang hinlalaki sa nabasbasang abo, ay nagmamarka ng krus sa noo, at sinasabi na ang tao na nanggaling sa alabok ay sa alabok din magbabalik.

ANG MGA ABO
Ang mga abo ay gawa sa mga lumang palaspas na binasbasan noong Linggo ng Palaspas ng nakaraang taon. Ang mga abo ay binabasbasan ng Banal na Tubig at insenso.

KAHULUGAN
Habang ang mga abo ay sumisimbolo ng pagbabalik-loob at pagsisisi, ang mga ito rin ay nagpapaalala na ang Diyos ay nalulugod at nahahabag sa mga taong buong pusong tumatawag at humihingi ng Kanyang kapatawaran. Pinakamahalaga ang dakilang awa ng Panginoon sa panahon ng Kuwaresma. At ang Simbahan ay tumatawag sa atin na hingin ang Dakilang Awa ng Diyos sa panahong ito sa pamamagitan ng pagninilay, pananalangin at pagbabalik-loob. Sa pagpapahid ng abo ng pari sa atin, sinasabi niya ang mga katagang “Turn away from sin and believe in the Gospel”. Ipinahahayag sa atin na sikapin na lumayo sa mga kasalanan at sa mga okasyong magdadala sa atin dito, upang tayo ay higit na makasunod sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo.

Sanggunian:
1. Thurston, Herbert. “Ash Wednesday.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907. 7 Feb. 2009 .

2. Fairchild, Mary. “When is Easter 2009?” New York: New York Times Company. 7 Feb. 2009 .

3. “Ash Wednesday.” Catholic Online. California: Catholic Online. 7 Feb. 2009. .

4. Tabora, Fr. Joel, SJ. “Transfiguration in Lent.” New York: Philippine Jesuit Foundation, 2003. 7 Feb. 2009. .

Reyna Resureksyon 2009


Fiesta Fundraising Project for the completion of the stage in Patio Resurrección

Reyna ng Apostleship of Prayer
Arlene Villamor

Reyna ng Catholic Charismatic Renewal Movement
Carla Marie Marcos

Reyna ng Legion of Mary
Lea Belen

Reyna ng Marriage Encounter
Liberty Aguilar

Reyna ng Ministry of Lectors and Commentators
Katrina Therese Esling

Reyna ng Music Ministry
Rose Ann Panganiban

Reyna ng Misang Pambata Staff
Elaina Theodora Amoranto

Reyna ng Munting Simbahang Kapitbahayan
Victoria Levy Santos

Muli po naming inaasahan ang inyong suporta!

Ang Patio Resureksyon

ni Jordeene Sheex B. Lagare

Sisimulan na ang konstruksyon ng entabladong paitaas ng Patio Resurrección upang dito na ganapin ang lahat ng mga pagtatanghal at gawaing pangsimbahan tulad ng Salubong sa Pasko ng Pagkabuhay at ang koronasyon ng Reyna Resureksyon 2009 sa Abril 12.

Manggagaling ang pondo mula sa natapos na fundraising project ng simbahan na pinamagatang “Sa Handog mong ‘sanlibo, Buo ang Entablado” na isinagawa mula ika-30 ng Nob. 2008 hanggang ika-25 ng Enero 2009. Nakalikom ang proyektong ito ng P302,320.00.

Naunang gawin ang sahig ng patio mula Agosto 20 hanggang Oktubre11 ng nakaraang taon sa ilalim ng gabay ni Engr. Marigor. Nang matapos ito, dito unang ginanap ang Blessing of Pets noong Oktubre 1 at Halloween Dance Party Showdown noong Nobyembre 1. Nanggaling ang pondo ng paggagawa ng sahig mula sa Reyna Resureksyon 2008 at mga donasyon ng iba’t ibang indibidwal.

Ang pagpapagawa ng Patio Resurrección ay bahagi ng beautification at improvement project ng Resurrection of Our Lord Parish.

Nagpapasalamat ang ating kura paroko sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang tulong para maitayo ang naturang patio. Para sa mga nais tumulong o sumuporta sa mga proyekto ng simbahan, magsadya lamang sa Parish Office para sa karagdagang impormasyon.

PREX General Assembly

ni Jordeene Sheex B. Lagare

Naging masaya at matagumpay ang ika-16 na Parish Renewal Experience (PREX) General Assembly na ginanap sa patio ng ating simbahan noong Enero 31, 2009. Layunin nito na magkatipon-tipon ang mga PREX graduates upang lubos na magkakilala ang bawat isa. Sa isang miting ng core, sinabi ni Fr. Ronald Macale, ang ating kura paroko, na dapat magkaroon ng general assembly taun-taon.

Sinimulan ang naturang okasyon ng isang motorcade na tumagal ng isang oras. Pagkaraan
ng motorcade, idinaos ang Misang pasasalamat na pinamunuan ni Fr. Ronald. Sinundan ang Misa ng isang programa. Nagpamalas ng iba’t ibang talento sa pagkanta at pagsayaw ang iba’t ibang PREX class. May mga ipinamigay sa raffle at sa mga palaro ng mga papremyo galing sa mga PREX graduates. Habang idinadaos ang programa, maraming PREX graduates ang nagpa-abot ng kanilang tulong tulad ng mga notebooks, ballpens, pagkain at merienda, at mga gamot para sa susunod na pa-klase.

“Masaya ako kasi nabawasan ang gastos para sa mga pangunahing pangangailangan dahil marami ang nagbigay ng mga pledges para dito. Sana magkaroon ng maraming participants para worth ang mga pledges at maraming maglingkod sa ating simbahan,” sabi ni Wilma Castor, isa sa Lead Couple, PREX 49.

“Ika-16 na taon ng pagkakaisa at pagpapalaganap para sa pagpapalagong buhay Kristiyano” ang tema ng naturang assembly.

Ang BIBLIARASAL sa Kapitbahayan

nina Reginald B. Pawang at Jordeene Sheex B. Lagare

Ang bibliarasal o Biblia-aral-dasal-asal ay ang pag-aaral at paggunita sa nilalaman ng Biblia at ang implikasyon nito sa buhay ng bawat isa. Sa madaling salita, pagsasabuhay ito ng diwa ng banal na kasulatan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Kasama sa 5-point priority agenda ng Diocese of Cubao ang pagpapalakas ng Basic Ecclesiastical Community (BEC) kaya nais ni Fr. Ronald na may bibliarasal sa bawat kawan. Layunin nito na mapalapit ang tao sa Panginoon at makilala Siya nang lubusan, at maiangat ang espiritwalidad ng tao.

Kaugnay nito, pormal na kinumisyunan ni Fr. Ronald ang 19 na facilitators at 24 na assistant facilitators sa Bibliarasal ng ating parokya noong Agosto 31, 2008. Ang isang bukluran ay binubuo ng isang facilitator, isang asst. facilitator, at mula anim hanggang walong kalahok. Sinisumulan ito sa pamamagitan ng panimulang panalangin na pinangungunahan ng isang facilitator at sinusundan ng pag-awit at pagbasa ng Mabuting Balita para sa linggong iyon. Pagkatapos ay may ilang mga katanungan na magmumula sa ibinasang Mabuting Balita na siyang sasagutin ng mga kasali rito base sa kani-kanilang karanasan sa buhay. Nang simulan ito sa Kawan 2, nahirapang manghikayat ng mga mga kaibigan na lang ang inaya. Marami ring inaya ngunit kakaunti lamang ang tumugon sa paanyaya dahil ang iba sa kanila’y hindi pa handa para dito. Sa unang pagtitipon sa naturang kawan, sinabihan ang mga kalahok na nasa kanila iyon kung nais nilang sagutin ang mga katangunan mula sa aklat o hindi. Nakagugulat na lahat sila ay naki-isa sa talakayan. “Bakit? Akala ko ba hindi ka magsasalita,” tinanong sa isang kalahok matapos nito. “Bakit ikaw, daldal ka ng daldal,” tugon naman niya. Napatawa na lang at naisip na ang mga naging sagot nila ay may basbas ng Espiritu Santo.

Sa ngayon, anim hanggang walo ang ang nakadadalo. Paiba-iba rin ang araw at lugar ng pinagdaraos base ito sa libreng oras ng mga miyembro at facilitators.

Sa ngayon, walong bukluran na ang nagsasagawa nito. Ito ay ang Kawan 2 (East Riverside (Pitong-Gatang)), Kawan 3 (Basa-Aragon), Kawan 4 (Ilagan-Mendoza), Kawan 6 (Holy Eucharist Chapel), Kawan 7 (Anakbayan-Aragon), Kawan 8 (Natividad), Kawan 9 (Natividad (Kundiman-Guevarra)), at Kawan 9 (Natividad-Guevarra).

Ayon kay Leslie Mendezabal, coordinator ng Munting Simbahang Kapitbahayan (MSK), hindi hadlang ang di pagtutugma ng libreng oras at kalayuan ng mga facilitators sa kawang pagdadausan nito sa pagtatagumpay ng bibliarasal. Inaasahan din niya ang pakikilahok ng marami pang miyembro ng bawat kawan sa gawaing ito.

Bigasan ng Parokya


ni Angeline D. Papa

Tuwing Biyernes at Sabado nang umaga, mula 8:00 hanggang 11:00, marahil ay napapansin ninyong maraming pumipila at bumibili ng bigas sa ating parokya sa halagang P18.25 bawat kilo.
Dahil ito sa Bigasan sa Parokya, isang proyekto sa ilalim ng Social Services and Development Ministry (SSDM), bilang pakikiisa ng simbahan sa pagbebenta ng murang bigas, bilang serbisyo sa mga maralitang taga-Paltok.

Ang Bigasan Coordinator na si Sis. Cora Dizon ang namamahala sa pagbebenta ng murang bigas, sa tulong ng mga pili niyang volunteers. Sila ay may mga kaukulang dokumento tulad ng rice allocation card, NFA rice receipts, delivery receipts, Family Access Cards (FAC), listahan ng mga beneficiaries at buwanang financial report na binibigay sa kura paroko.

Ang mga Bigasan ng Parokya ay sa ilalim ng opisina ng Religious Affairs of Malacañang at ng pamamahala ng Diocese of Cubao SSDM Office at ang pondong ginagamit para dito ay galing sa gobyerno.Ang isang parokya ay nakatatanggap ng mula 17 – 40 na kaban ng bigas sa pamamagitan ng tseke o bigas ng NFA. Ang Resurrection of Our Lord Parish ay unang nabigyan ng 40 kaban noong 28 Agosto 2008. Ang pagbebenta ng bigas ay isinasagawa dalawang beses sa isang lingo (tuwing Biyernes at Sabado) sa kahit sinuman. Hanggang limang kilo ng bigas lamang ang maaaring bilhin ng isang pamilya kada araw. Hanggang sampung kilong bigas ang pwedeng bilhin ng isang pamilya sa isang linggo at 14 naman para sa mga may hawak na FAC. Ang maaaring bumili ng bigas ay mga taong may access card o sa halip nila, ang alinman sa mga sumusunod: ang kanilang asawa, anak na may edad 18 pataas, o mga anak na walang pang 18 na may kasamang matanda.

Bukod sa mga social service programs, tumutugon din ang SSDM sa iba pang mga programa ng simbahan para sa ikauunlad ng komunidad.