Thursday, November 8, 2007

Kasalang Simbahan

Labing-isang mga magsing-irog ang nakibahagi sa Kasalang Simbahan na naganap noong Agosto 25, 2007. Ang kasal ay pinamunuan ng ating kura paroko na si Fr. Ronald Macale.

Matapos ang kasal ay nagkaroon ng reception na idinaos sa roofdeck ng parish center. Doon isinagawa ang mga tradisyonal na gawain tuwing may kinakasal gaya ng paghahati ng cake, pag-inom ng alak at picture taking. Masayang-masaya ang mga ikinasal dahil ang kanilang pagsasama ay may basbas na ng Diyos sa pamamagitan ng Simbahan.

Ang Kasalang Simbahan ay matagumpay na idinaos sa tulong ng Family and Life Ministry at ng lahat ng mga organisasyon na kabilang dito.

ni Leslie Mendezabal

2 comments:

Anonymous said...

tuwing kailan po ang kasalang Simbahan sa atin? pwed po ba malaman

Sinag Resureksyon said...

it is usually held June and November; i dont know when this year since we have a new parish administrator.