Thursday, August 9, 2007

Penitential Dawn Procession

Ang Penitential Dawn Procession ay ang pag-ikot ng mahal na birhen sa mga kawan kung saan nagdarasal ng Sto. Rosaryo ang mga nagsisipagdalo at kumakanta ng mga awit para kay Maria. Pagkatapos ay pupunta sa simbahan upang ipagdiwang ang banal na misa.

Ito rin ay isang paraan upang bigyang pugay ang ating mahal na birhen.

Noong nakaraang ika-5 ng Mayo, 2007, nagsimula ang penitential dawn procession sa Kawan 5 sa ganap na 5:00 ng umaga, at nasundan muli sa mga unang sabado ng buwan: noong ika-2 ng Hunyo sa Kawan 7 at ika-7 ng Hulyo sa Kawan 3. Ang mga nabanggit na mga nakaraang penitential procession ay naidaos ng maayos at dinaluhan ng maraming tao.

===
by Leslie Mendezabal

No comments: