Tuesday, March 25, 2014

BALITANG PAROKYA | Advent Recollection sa ROLP

ni John Philip Rada

GINANAP ang Advent Recollection sa ating parokya sa gabi ng 30 Nobyembre 2013. Si Fr. Pong del Rosario ang paring tagapangaral sa recollection na dinaluhan ng mga miyembro ng iba’t ibang organisasyon at mga parokyano.

Ayon kay Fr. Pong, ang adbyento ay panahon ng pananahi-mik, pananalangin  at pagtitimpi. Ang adbyento ay panahon din ng paghihintay nang may pananampalataya at pag-asa sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay sa kabila ng ating kahinaan. Higit sa lahat, panahon din ito ng paghihintay sa pag-ibig nang may pananabik at pagpapakumbaba.

Namuno din si Fr. Pong sa pagdasal ng bayan sa Espiritu Santo para sa nominasyon ng mga bubuo sa bagong PPC, na ginanap pagkatapos ng recollection.

No comments: